Tavenie, udržiavanie

Produktové číslo: K003
príklopova taviaca pec pre ťažké kovy s olejovým horákom, odlievacia pec pre 200kg Cu
Výrobca FULMINA
Produktové číslo K003
Typ FSO150
Rok výroby
Výkon cca. 80kg/h
Obrázky
Žiadosť o ponuku
Produktové číslo: K005C
príklopova taviaca pec mechanic. vyklápacia
Výrobca KGYV(H)
Produktové číslo K005C
Typ BT 300
Rok výroby
Výkon 100 kg/h(Al)
Obrázky
Žiadosť o ponuku
Produktové číslo: K008
stredná frekvencia Ind. tégliková pec (odlievacia pec) 3X380V,1000Hz, cca.2X200 kg Cu, s hydr. zdvíh.valec, a chladiaci systém
Výrobca Inductotherm
Produktové číslo K008
Typ 10 P.T.VIP
Rok výroby
Výkon ,
Obrázky
Žiadosť o ponuku
Produktové číslo: K009
MF-indukčná pec, s chladiaci systémom, 1ks hydr. sklopná panva 500 kg
Výrobca Inducal
Produktové číslo K009
Typ IMSK 500
Rok výroby
Výkon 455 kg (Fe)
Obrázky
Žiadosť o ponuku
Produktové číslo: K012
Al- udržiavacia teplotu a dávkovacia pec, sieťová frekvencia - žľabová pec
Výrobca KGYV(H)
Produktové číslo K012
Typ RIAL-200
Rok výroby
Výkon 80 kg/h (Al)
Obrázky
Žiadosť o ponuku
Produktové číslo: K015
MF-ind. taviaca pec s generátorom
Výrobca KGYV(H)
Produktové číslo K015
Typ I 100
Rok výroby
Výkon cca.100kg Fe/h
Obrázky
Žiadosť o ponuku
Produktové číslo: K016
taviaca pec pre Al. (odlievacia pec)
Výrobca BALZER
Produktové číslo K016
Typ PGNO
Rok výroby
Výkon
Obrázky
Žiadosť o ponuku
Produktové číslo: K016C
taviaca pec pre Al. (odlievacia pec)
Výrobca BALZER
Produktové číslo K016C
Typ PGNO
Rok výroby
Výkon
Obrázky
Žiadosť o ponuku
Produktové číslo: K018
taviaca pec
Výrobca Hindenlang
Produktové číslo K018
Typ KLVE 800
Rok výroby
Výkon
Obrázky
Žiadosť o ponuku
Produktové číslo: K019C
taviaca pec
Výrobca Morgan
Produktové číslo K019C
Typ BT 700
Rok výroby
Výkon
Obrázky
Žiadosť o ponuku

Stránky