Predstavenie spoločnosti

Predstavenie spoločnosti

Naša spoločnosť bola založená Dipl. zlievarenským inžinierom Tamásom NÉMETHom v roku 1997.

Sme medzinárodne aktívne pôsobiaci s 15 kolegami. Naša pôsobnosť je v nasledujúcich oblastiach:  

- demontáž, nakladanie, transport a opätovná montáž väčších zlievarenských zariadení a inštalovanie,

- priemyselná montáž,

- nákup a predaj použitých zlievarenských strojov a zariadení, 

- predaj nových zariadení,

- likvidácia zlievarne (ocenenie a predaj).

Od roku 2003 zastupujeme spoločnosť KLEIN Anlagenbau AG (Niederfischbach / Nemecko) v Maďarsku. Spoločnosť  KLEIN Anlagenbau AG sa zaoberá s pneumatickou dopravnou technikou, miešacia technológia jadrových zmesí, zapieskovacie zariadenia, atď.